Produkter


Wir über uns
About us
Om oss

RFID
Produkter
Lösningar
Kontakt
LA GmbH

 

Lindqvist Automation GmbH offers en rad produkter:

Läs-/skrivenheter med olika gränssnitt
RS232, RS485, ... 

Antenner 
I olika utförande och storlekar för att möta olika applikationer

Databärare i olika former och för olika användningsområde
med fast och programmerbar kod, med och utan ferritkärna, i olika material och utförande, stav- och skivformade, ISO-kort med och utan tryck, specialutförande beroende på individuella krav

Bärbara läs-/skrivenheter
Intelligenta hand terminaler med integrerad antenn och dekodering, även kombinerbar sträckkodläsare

 

© 2001-2010 Lindqvist Automation GmbH