RFID


Wir über uns
About us
Om oss

RFID
Produkter
Lösningar
Kontakt
LA GmbH


Vad är RFID?

Radio Frequency IDentification är en teknologi för automatisk identifikation av objekt. Härvid överför både data och energi med hjälp av elektromagnetiska vågor. Dessa fält har i regel en frekvens i området mellan 125 till 135 kHz. Inom detta område dominerar fältets magnetiska komponent, så att man även kan tala om induktiv identifikation. Systemen är okänsliga gentemot smuts, mekanisk Abrieb, väta, is, etc., de behöver ingen noggrann Ausrichtung och är således ideal för automatiska identifikationsproccesser.

Ett RFID-System består utav tre komponenter:

Databärare
Databäraren består i regel enbart av ett mikrochip och en spole. Databäraren är helt passiv, dvs. den har ingen intern energiförsörjning.
Antenn
Antennen består av en spole samt elektronik för att generera antennens fält och att detektera inflytande på fältet respektive det av databäraren utstrålade fältet.
Läsaren
Läsaren utvärderar de med antennens hjälp uppfångade signalerna och modulerar det utstrålade fältet för kommunikationen med databäraren. Dessutom kommunicerar läsaren med übergeordneten system via standard interface.

 

© 2001-2010 Lindqvist Automation GmbH